Chuyên mục: Thông báo

Thông báo V/v đánh giá kết quả rèn luyện học sinh các lớp Trung cấp học tại cơ sở Trung tâm Kỹ thuật Tổng hợp & Hướng nghiệp quận 2, học kỳ 2 năm học 2017-2018

HSSV xem: Thông báo: 1. TB Danh gia KQRL HKII NH 2017-2018 Mẫu phiếu: PHIEU DANH GIA KQRL- TCCN HK 2 17-18 Mẫu biên bản: Bien ban DG KQRL SVT 7.5.1.G-B3 Mẫu bảng tổng hợp: Mau Bang tong hop DG KQRL 7.5.1.G-B4