Thông báo v/v HSSV tham gia chương trình Ngày hội Tuyển sinh, Hướng nghiệp Giáo dục nghề nghiệp năm 2017