Thông báo số 2 v/v sơ tuyển thí sinh tham dự Liên hoan THTHTQ – Giải Sao Mai 2017 Khu vực Thành phố Hồ Chí Minh