Thông báo v/v mời HSSV tham gia chương trình họp mặt kỷ niệm Ngày thành lập quốc Đại Hàn Dân Quốc (03/10/2333 Trc.CN – 03/10/2017 và “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc”