Tác giả: PCTCT HSSV

Quyết định v/v cấp học bổng khuyến khích học tập cho học sinh bậc TCCN đạt thành tích trong học tập và rèn luyện học kỳ 2 năm học 2016-2017

HSSV xem: Quyết định: 3. TCCN – quyet dinh cap HBKKHT HK2 16-17 Danh sách học sinh bậc TCCN học tại trường (nhận chuyển khoản):3. 1 TCCN TAI TDC CHUYEN KHOAN – HB HK2 16-17. Danh sách học sinh bậc TCCN